Znaki specjalne

Ponieważ każdy znacznik objęty jest nawiasami trójkątnymi, mógłbyś zadać pytanie – w jaki sposób wyświetlić na stronie sam taki znak? Przykładowo, chcielibyśmy wyświetlić na naszej stronie zadanie matematyczne postaci: x+2<5. Jak tego dokonać? Zapis:
<p>
x+2<5

</p>
Nie jest poprawny. Interpreter języka HTML (przeglądarka) po napotkaniu znaku mniejszości w tej nierówności, może potraktować go jako początek nowego znacznika HTML i przez to nie wyświetli na stronie liczby 5. Podobnie ma się sprawa w przypadku jeszcze wielu innych znaków, których nie wolno wyświetlać w  tradycyjny  sposób.   Z tego  też  względu  wprowadzono  w języku HTML