Znacznik PRE

Język HTML posiada znacznik <pre>…</pre>. Tekst, który zostanie nim objęty będzie wyświetlony czcionką o stałej szerokości znaków i będą w nim interpretowane wszystkie zwykłe spacje i przejścia do nowej linii. Sprawdź to samemu obejmując tekst z przykładu poprzedniego owymi znacznikami.
Tym razem, pomimo iż cały tekst umieściliśmy w jednej linii, na stronie wyraz „tekst*’ jest w wierszu następnym. To dlatego, gdyż przed tym wyrazem umieściliśmy znacznik <br> co oznacza przejście do nowej linii (tego znacznika nie zamykamy). Pomiędzy wyrazami „jest” i „przykładowy” znajduje się więcej spacji. To z kolei zasługa twardej spacji.
Bardzo często korzysta się ze znacznika <p>. Jest to tzw. akapit (paragraf). Kolejne partie tekstu objęte tymi znacznikami oddzielane są od siebie dodatkową linią pustą. Spójrz na przykład:
<html> <head>
<title>Akapit</title> </head> <body>
<p>To jest pierwszy akapit. Cały ten tekst jest stosunkowo długi, dlatego zostanie zawinięty przez przeglądarkę i tym samym cały będzie widoczny. Będzie jednak umieszczony w kilku liniach (zależnie od szerokości okna przeglądarki).</p>
<p>A to jest już drugi akapit. Można zauważyć, że w stosunku do poprzedniego, oddzielony jest od niego dodatkowym odstępem. To właśnie charakteryzuje poznany znacznik.</p>
</body> </html>