Selektory zależne od kontekstu

Można sprawić aby pewne selektory działały tylko w pewnym kontekście. Na przykład można zdefiniować styl dla tagu HTML <b> w taki sposób aby był aktywny tylko i wyłącznie wtedy kiedy tekst jest nie tylko pogrubiony ale i napisany kursywą.
Dla przykładu styl ten powinien być zaaplikowany tu:

<i><b>przykład</b></i>

Ale nie tu:
<b>przykład drugi</b>

Jak to zrobić:
Zwykłe dodanie stylu do tagu <b> wygląda następująco:
b {font-size:16px}

Dodanie kodu zależnego od kontekstu – tak jak to opisano powyżej – robi się w następujący sposób:
i b {font-size:16px;}

Czyli po prostu należy napisać <i> i oddzielić je spacją od <b>.
Nic prostszego.