Font Family – Rodzina czcionek

Rodzina czcionki tekstu jest ustawiana we właściwości font-family.

Właściwość Font-family powinna zawierać kilka nazw czcionek jako “awaryjne” na wypadek kiedy przeglądarka użytkownika nie obsługuje pierwszej preferowanej czcionki.

Zaczynamy od preferowaniej czcionki i wyszczególniamy kolejno czcionki z danej rodziny, które mogą ją zastąpić.

Uwaga: Jeżeli nazwa rodziny czcionek zawiera więcej niż jedno słowo, to musi ująć ją w cudzysłowie, np.: font-family: “Times New Roman”.

Jeśli wyszczególniamy więcej niż jedną  rodzinę czcionek, to oddzielamy je przecinkami:

p{font-family:”Times New Roman”, Times, serif;}