Browsed by
Category: Uncategorized

Font Family – Rodzina czcionek ?>

Font Family – Rodzina czcionek

Rodzina czcionki tekstu jest ustawiana we właściwości font-family. Właściwość Font-family powinna zawierać kilka nazw czcionek jako “awaryjne” na wypadek kiedy przeglądarka użytkownika nie obsługuje pierwszej preferowanej czcionki. Zaczynamy od preferowaniej czcionki i wyszczególniamy kolejno czcionki z danej rodziny, które mogą ją zastąpić. Uwaga: Jeżeli nazwa rodziny czcionek zawiera więcej niż jedno słowo, to musi ująć ją w cudzysłowie, np.: font-family: “Times New Roman”. Jeśli wyszczególniamy więcej niż jedną  rodzinę czcionek, to oddzielamy je przecinkami: p{font-family:”Times New Roman”, Times, serif;}

Selektory zależne od kontekstu ?>

Selektory zależne od kontekstu

Można sprawić aby pewne selektory działały tylko w pewnym kontekście. Na przykład można zdefiniować styl dla tagu HTML <b> w taki sposób aby był aktywny tylko i wyłącznie wtedy kiedy tekst jest nie tylko pogrubiony ale i napisany kursywą. Dla przykładu styl ten powinien być zaaplikowany tu: <i><b>przykład</b></i> Ale nie tu: <b>przykład drugi</b> Jak to zrobić: Zwykłe dodanie stylu do tagu <b> wygląda następująco: b {font-size:16px} Dodanie kodu zależnego od kontekstu – tak jak to opisano powyżej – robi się…

Read More Read More