Znaki specjalne ?>

Znaki specjalne

Ponieważ każdy znacznik objęty jest nawiasami trójkątnymi, mógłbyś zadać pytanie – w jaki sposób wyświetlić na stronie sam taki znak? Przykładowo, chcielibyśmy wyświetlić na naszej stronie zadanie matematyczne postaci: x+2<5. Jak tego dokonać? Zapis: <p> x+2<5 </p> Nie jest poprawny. Interpreter języka HTML (przeglądarka) po napotkaniu znaku mniejszości w tej nierówności, może potraktować go jako początek nowego znacznika HTML i przez to nie wyświetli na stronie liczby 5. Podobnie ma się sprawa w przypadku jeszcze wielu innych znaków, których nie…

Read More Read More

Znacznik pre ?>

Znacznik pre

Język HTML posiada znacznik <pre>…</pre>. Tekst, który zostanie nim objęty będzie wyświetlony czcionką o stałej szerokości znaków i będą w nim interpretowane wszystkie zwykłe spacje i przejścia do nowej linii. Sprawdź to samemu obejmując tekst z przykładu poprzedniego owymi znacznikami. Tym razem, pomimo iż cały tekst umieściliśmy w jednej linii, na stronie wyraz „tekst*’ jest w wierszu następnym. To dlatego, gdyż przed tym wyrazem umieściliśmy znacznik <br> co oznacza przejście do nowej linii (tego znacznika nie zamykamy). Pomiędzy wyrazami „jest”…

Read More Read More